I slutet av augusti hade Nordisk Frihet sitt sommarmöte i anslutning till novembersessionen i Helsingfors. Under mötet valdes en ny ordförande tillika vide ordförande, Aron Emilsson (SD) blev vald till ordförande och Lulu Ranne (PS) till vice ordförande.
En helt ny delegation från Danskt Folkeparti och Sannfinländarna välkomnades till partigruppen.

Aron Emilsson fick frågan hur han ser på sin roll som nybliven ordförande för Nordisk Frihet:
Jag är hedrad över förtroendet att leda Nordisk Frihet och har höga ambitioner för gruppen och målet om att stärka den socialkonservativa rörelsen i Norden, där våra samarbetspartier vilar på en nationalistisk grundsyn, men samtidigt ett ödmjukt intresse för ett tätt nordiskt samarbete och utbyte.

Nordisk Frihet ser med stor positivitet på kommande år i Nordiska rådet, som kommer präglas av hög aktivitet från partigruppen. Med gemensam strävan efter Nordisk nytta, innovation och förbättring kommer arbetet fortsätta stärka och utveckla inte bara Nordisk Frihet, utan det nordiska samarbetet i sin helhet.

90% av nordborna värdesätter starkt det nordiska samarbetet. En förkrossande majoritet vill se ännu mer av det. Det vill vi också. Följ med oss i vårt arbete.

Aron Emilsson, Ordförande Nordisk Frihet