Förslag

Förslag lagda av våra ledamöter

Uppdateras kontinuerligt

Pilotuddannelser

Förslaget kan läsas i sin helhet här - https://www.norden.org/sv/node/24674

Vision Norden

Vår vision för norden

Våra nordiska länder bildar en familj med djupa relationer och gemensamma värderingar. Norden vilar på djupa historiska rötter och många gemensamma kulturmarkörer. Norden är i storleksordningen världens elfte största ekonomi. Vi är viktiga handelspartners till varandra. Norden är för oss den nordiska välfärdsmodellen, de gemensamma kulturyttringarna och det gränsöverskridande samarbetet. Vår vision är att det nordiska samarbetet på många områden kan förstärkas och fördjupas. Genom vår geografiska närhet och sociala tillit och förståelse för varandra har det nordiska samarbetet i många avseenden kommit långt, men kan nå mycket längre. En fråga som förenar oss är att det nordiska samarbetet är det konstruktiva, positiva samarbete vi borde värna och utveckla, på bekostnad av det överstatliga och destruktiva EU i sin nuvarande form.

Vi betraktar våra länder som, i fallande ordning, delar av en nordisk, europeisk, västerländsk och global gemenskap. I linje med det vill vi särskilt arbeta för att stärka den nordiska identiteten och bredda och fördjupa det nordiska samarbetet och sammanhållningen. Vi säger ja till nordisk integration och nej till EU:s federalism. Vår vision är ett djupare samarbete mellan de nordiska länderna, såväl inom kultur, utbildning och forskning, som inom handel, arbetsmarknad och förebyggandet av gränshinder. Gemensamma frågor som blir allt viktigare är också försvar- och säkerhet och välfärdens konstruktion.

Genom ett starkare Norden och ett svagare EU lämnar vi inte bara något destruktivt bakom oss, vi utvecklar ett annat, mer konstruktivt samarbete på beprövad grund och med folklig förankring. Nordens sak är vår och Nordens väl vår plikt.