Ledamöter

Nordisk frihet

I gruppen för Nordisk frihet i Nordiska rådet samlas de medlemmar och suppleanter från tre nordiska länder, Danmark, Finland och Sverige. Nordisk Frihet verkar för utökat samarbete mellan de nordiska länderna. Gruppen understöder frihet, demokrati och idéen av självständiga nationalstater.

 

Namn Funktion Nationalitet

Angelika Bengtsson

Ledamot

Svensk

Aron Emilsson

Vice ordförande

Svensk

Cassandra Sundin

Suppleant

Svensk

Charlotte Quensel

Suppleant

Svensk

Claus Kvist Hansen

Suppleant

Dansk

Henrik Brodersen

Ledamot

Dansk

Jan Erik Messmann

Ledamot

Dansk

Juho Eerola

Ledamot

Finsk

Lars Andersson

Suppleant

Svensk

Laura Huhtasaari

Suppleant

Finsk

Liselott Blixt

Suppleant

Dansk

Mika Raatikainen

Ledamot

Finsk

Mikkel Dencker

Ordförande

Dansk

Paula Bieler

Ledamot

Svensk

Søren Espersen

Suppleant

Dansk

Ville Tavio

Suppleant

Finsk

 

Senaste nytt