Ledamöter

Nordisk frihet

I gruppen för Nordisk frihet i Nordiska rådet samlas de medlemmar och suppleanter från tre nordiska länder, Danmark, Finland och Sverige. Nordisk Frihet verkar för utökat samarbete mellan de nordiska länderna. Gruppen understöder frihet, demokrati och idéen av självständiga nationalstater.

 

Namn

Funktion

Nationalitet

Mette Hjermind Dencker

Ledamot

Dansk

Angelika Bengtsson

Ledamot

Svensk

Arja Juvonen

Suppleant

Finsk

Aron Emilsson

Ordförande

Svensk

Cassandra Sundin

Suppleant

Svensk

Jari Koskela

Suppleant

Finsk

Kaisa Juuso

Ledamot

Finsk

Lars Andersson

Suppleant

Svensk

Lise Bech

Suppleant

Dansk

Liselott Blixt

Ledamot

Dansk

Lulu Ranne

Vice ordförande

Finsk

Paula Bieler

Ledamot

Svensk

Peter Skaarup

Suppleant

Dansk

Riikka Purra

Ledamot

Finsk

Sanna Antikainen

Suppleant

Finsk

Staffan Eklöf

Suppleant

Svensk

Vilhelm Junnila

Ledamot

Finsk