Ehdotuksia

Vision Norden

Visiomme Pohjoismaista

Pohjoismaamme muodostavat perheen, jolla on kiinteät suhteet toisiinsa ja yhteiset arvot. Pohjoismailla on pitkät historialliset juuret ja paljon yhteneväistä kulttuuria. Pohjoismaat ovat meille yhdenneksitoista suurin talousalue maailmassa. Meillä on tärkeät kauppasuhteet. Pohjoismaat merkitsevät meille pohjoista hyvinvointimallia, yhteistä kulttuuria ja yhteistyötä yli rajojen. Visiomme on vahvistaa Pohjoismaiden yhteistyötä ja syventää sitä monilla aloilla. Olemme maantieteellisesti lähellä toisiamme. Luotamme ja ymmärrämme toisiamme. Pohjoismainen yhteistyö on jo päässyt pitkälle, mutta se voidaan viedä yhä pidemmälle. Rakentava pohjoismainen yhteistyö yhdistää meitä ja se on suoja nykyistä ylikansallista ja tuhoavaa EU:ta vastaan.

Maamme ovat ensisijaisesti osa Pohjolaa, sitten osa Eurooppaa, länsimaita ja globaalia yhteisöä. Samaan aikaan haluamme työskennellä vahvistaaksemme erityisesti pohjoista identiteettiä ja tiivistääksemme pohjoismaista yhteistyötä ja yhteenkuuluvuutta.  Me sanomme ”kyllä” pohjoismaiselle yhteistyölle ja ”ei” EU liittovaltiolle. Visiomme on yhä tiiviimpi yhteistyö Pohjoismaiden kanssa kulttuurin, koulutuksen, tutkimuksen ja kaupankäynnin aloilla sekä myös työmarkkinoilla. Haluamme myös torjua rajaesteet. Yhä tärkeämpiä yhteisiä asioita ovat puolustus, turvallisuus ja hyvinvointivaltion rakenteet.

Pohjoismaiden tiiviimmällä yhteistyöllä ja heikommalla EU:lla emme ainoastaan jätä jotakin tuhoavaa taaksemme, vaan kehitämme toisen rakentavamman yhteistyömallin, jolla on vakuuttava perusta ja johon kiinnittyminen on helpompaa. Pohjoismaiden asiat ovat meidän asioitamme ja niiden hoitaminen on Pohjoismaiden velvollisuus.