Forslag

Vision Norden

Vores vision for Norden

Vores nordiske lande danner en familie med dybe relationer og fælles forståelse. Norden hviler på dybe historiske rødder og mange fælles kulturelle markører. Norden udgør tilsammen verdens ellevte største økonomi. Vi er vigtige handelspartnere til hinanden. Norden er for os den nordiske velfærdsmodel, de fælles kulturer og grænseoverskridende samarbejde. Det er vores vision, at det nordiske samarbejde på mange områder kan forstærkes og fordybes. Gennem vores geografiske nærhed, sociale tillid og forståelse for hinanden er det nordiske samarbejde på mange områder kommet langt, men kan nå meget længere. Et spørgsmål, der forener os, er at det nordiske samarbejde er det konstruktive, positive samarbejde vi burde værne om og udvikle, på bekostning af det overstatslige og destruktive EU i sin nuværende form.

Vi betragter vores lande som i nedadgående rækkefølge dele af et nordisk, europæisk, vestligt og globalt samfund. I tråd med dette vil vi især arbejde for at forstærke den nordiske identitet og udvide og uddybe nordisk samarbejde og samhørighed. Vi siger ja til nordisk integration og nej til EU’s føderalisme. Vores vision er et dybere samarbejde mellem de nordiske lande såvel inden for kultur, uddannelse og forskning, som inden for handel, arbejdsmarked og forebyggelse af grænsehindringer. Fælles spørgsmål, der bliver stadigt vigtigere, er også forsvars- og sikkerhedspolitik og velfærdsstrukturen.

Gennem et stærkere Norden og et svagere EU lægger vi ikke blot noget destruktivt bag os, men udvikler et andet og mere konstruktivt samarbejde på et kendt og gennemprøvet grundlag og med folkelig forankring. Nordens sag er vores og Nordens vel er vores pligt.