Nytt kapitel för Nordisk Frihet!

I slutet av augusti hade Nordisk Frihet sitt sommarmöte i anslutning till novembersessionen i Helsingfors. Under mötet valdes en ny ordförande tillika vide ordförande, Aron Emilsson (SD) blev vald till ordförande och Lulu Ranne (PS) till vice ordförande. En helt ny...